Baterie Kondensatorów


Baterie Kondensatorów

Baterie kondensatorów wykorzystywane są przede wszystkim w dużych zakładach produkcyjnych i służą do redukcji opłat za energię elektryczną, poprzez kompensację mocy biernej.
Działanie takiej baterii polega na włączaniu i wyłączaniu kondensatorów o określonej wielkości w danej sieci elektrycznej w zależności od potrzeb.
Baterie kondensatorów najczęściej budowane są w obudowach metalowych lub wykonanych z termoutwardzalnego tworzywa. Posiadają szyny baterii zasilających, a wraz z każdą szyną rozłączniki bezpiecznikowe, styczniki do załączania prądów pojemnościowych i kondensatory mocy niskiego napięcia.
Urządzenia te wyposażone są w regulatory, dzięki czemu nawet w przypadku szybkich zmian obciążenia w sieci elektrycznej działanie baterii jest optymalizowane dla zysku.
Posiadamy urządzenia oraz wiedzę umożliwiającą określenie parametrów układu sieci dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią baterie kompensacji mocy biernej.

Zamów