Pomiary Instalacji Elektrycznych


Pomiary Instalacji Elektrycznej

Pomiary instalacji elektrycznej to nieodłączny element w procesie zdawczo-odbiorczym nowych obiektów, bądź obiektów, w których dana instalacja elektryczna została zmodernizowana.
Każda nowa i modernizowana instalacja musi przejść takie testy, by otrzymać odpowiednią dokumentację przydatności do użycia.

Na naszą ofertę składają się pomiary:

  • stanu izolacji
  • ochrony przeciwpożarowej
  • ochrony od porażeń
  • kontrola wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary połączeń wyrównawczych

Dodatkowo zajmujemy się także pomiarami instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia w tym ewakuacyjnego i awaryjnego.
Tworząc własne instalacje elektryczne zawsze wykonujemy wszelkie pomiary, a także sporządzany odpowiednie dokumenty, stwierdzające dopuszczenie instalacji do eksploatacji.
Oferujemy także kontrole instalacji wykonywanych przez inne firmy.

Zamów